Wäinö

Tervetuloa Palvelukoti Wäinöön! Wäinö tarjoaa  ympärivuorokautisesti valvotun  kodikkaan ja aktiiviseen elämiseen mahdollistavan asumispaikan kymmenelle mielenterveyskuntoutujalle. Wäinö on suunnattu aktiivi-ikäisille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat henkilökunnan tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa sekä oman psyykkisen sairauden hallinnassa.

Wäinössä
jokaisella asukkaalla on kaksi vastuuohjaajaa, jotka vastaavat asukkaan kuntoutumisesta ja omaohjaajuudesta. Asukkailla on säännölliset omaohjaaja-ajat ja terapeuttiset keskustelut, jotka tukevat asukkaan kuntoutumista ja oman sairauden hallintaa. Asukkaat osallistuvat palvelukodin askareisiin omien voimavarojensa mukaisesti, ja pääsääntöisesti kaikki palvelukodin tehtävät tehdään yhdessä asukkaiden kanssa henkilökunnan ohjaamina.

Palvelukoti Wäinössä on yhdeksän asuinhuoneistoa sekä yhteiset tilat. Wäinössä työskentelee moniammatillinen henkilökunta, joka koostuu psykiatrisista sairaanhoitajista, sosionomista sekä mielenterveys- ja lähihoitajista.

Palvelukoti Wäinö
Sovionkatu 12-14 / 2. kerros
92100 Raahe
Puh. 050 415 3020