Valmentava- ja tuettu asuminen

Palvelukoti Wäinön yläkerrassa sijaitsee tuettuun asumiseen valmentava pieni asumisyksikkö, jossa on tällä hetkellä kaksi asukaspaikkaa. Valmentava asumisyksikkö on väliporras ennen siirtymistä tuettuun asumispalveluun ja siellä voi itsenäisemmin harjaannuttaa asumistaitoja ja oman sairauden hallintaa. Valmentavassa asumisessa henkilökunta on asukkaan tukena pääsääntöisesti päiväaikaan, mutta tarvittaessa asukas saa henkilökunnan tukea ja apua muulloinkin.

Tuettua asumispalvelua tuotamme ns. satelliittiperiaatteella, jolloin tukiasunnot sijaitsevat tavallisessa asuinympäristössä. Palvelukoti Wäinö toimii tukiasuntojen tukikohtana ja kokoajana. Tukikäynnit koostuvat asukkaan luokse tehtävistä käynneistä ja asukkaan käynneistä palvelukodilla. Valmentavassa- ja tuetussa asumispalvelussa tarjoamme asukkaillemme ammattihenkilöstön tuen ympärivuorokautisesti. Asukkailla on mahdollisuus osallistua Palvelukoti Wäinön työ- ja ryhmätoimintoihin. Valmentavan- ja tuetun asumispalvelun tuottaa Palvelukoti Wäinön henkilökunta.

Valmentava- ja tuettu asuminen
Palvelukoti Wäinö
Sovionkatu 12-14 /2. kerros
92100 Raahe
Puh. 050 415 3020