Raahen kodit

Raahen ydinkeskustassa tarjoamme mielenterveyskuntoutujien palveluja tehostetussa asumisessa Villa Soviossa ja Wäinössä sekä valmentavassa ja tuetussa asumisessa – itsenäisesti tai ryhmässä.

Tehostetussa palvelussa henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Asukkaat saavat henkilökunnan ohjausta ja osittaista apua päivittäisissä toiminnoissa sekä tukea oman sairauden hallinnassa. Lisäksi asukkaita ohjataan kodin tehtävissä, joihin jokainen saa osallistua omien voimavarojen mukaisesti. Tuetussa asumisessa asukkaan tarvitsema tuki toteutetaan asumisen ohjauskäynneillä ja tukikäynneillä Wäinössä.

Tarjoamme mielenterveyskuntoutujille turvallista, kodinomaista ja kokonaisvaltaista palvelua kuntoutumisen ja elämänhallinnan tueksi.

Tervetuloa tutustumaan, Kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

Toimintayksiköt
Villa Sovio-koti
Sovionkatu 12-14 B-rappu / 3. kerros
92100 Raahe
Puh. 050 415 3019

Wäinö-koti
Sovionkatu 12-14 / 2. kerros
92100 Raahe
Puh. 050 415 3020

Valmentava ja tuettu asuminen
Palvelukoti Wäinö
Sovionkatu 12-14 / 2. kerros
92100 Raahe
Puh. 050 415 3020