Asuminen

Karentiakodissa asuminen suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti kunkin asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.  Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen kasvun- ja kuntoutumisen suunnitelma, jonka pohjalta palvelut toteutetaan asukkaan ja henkilökunnan yhteistyönä. Asukkaalle nimetään omaohjaaja, joka koordinoi ja ohjaa asukkaan palveluja. Ohjaajat toimivat asukkaan tukena ohjaten, auttaen ja hoitaen tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Tehostetussa palvelussa henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Asukkaat saavat henkilökunnan ohjausta ja osittaista apua päivittäisissä toiminnoissa sekä tukea oman sairauden hallinnassa. Lisäksi asukkaita ohjataan kodin tehtävissä, joihin jokainen saa osallistua omien voimavarojen mukaisesti. Tuetussa asumisessa asukkaan tarvitsema tuki toteutetaan asumisen ohjauskäynneillä ja tukikäynneillä Wäinössä.

Tarjoamme mielenterveyskuntoutujille turvallista, kodinomaista ja kokonaisvaltaista palvelua kuntoutumisen ja elämänhallinnan tueksi.

Avaa ovi Karentiakotiin – ole hyvä ja ota yhteys palveluohjaukseemme!