Asuminen

Karentiakodissa asuminen suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti kunkin asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.  Asukkaalle laaditaan henkilökohtainen kasvun- ja kuntoutumisen suunnitelma, jonka pohjalta palvelut toteutetaan asukkaan ja henkilökunnan yhteistyönä. Asukkaalle nimetään omaohjaaja, joka koordinoi ja ohjaa asukkaan palveluja. Ohjaajat toimivat asukkaan tukena ohjaten, auttaen ja hoitaen tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Karentiakodeissa on mahdollisuus asua yö-valvotuissa sekä ohjatun- ja tuetun asumisen kodeissa – ryhmässä tai itsenäisesti. Asumiseen sisältyy mielekäs työ- ja päivätoiminta tai opiskelu ja vapaa-aika sekä ystävät – kodeissa ja kotien ulkopuolella.

Avaa ovi Karentiakotiin – ole hyvä ja ota yhteys palveluohjaukseemme!