Kehitysvammaistenpalvelut

Kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarjoamme palveluja Karinkannan maaseutukylässä, Lumijoella sekä Siikajoenkylällä. Monitasoisella ja kokonaisvaltaisilla palveluilla mahdollistamme asukkaan kasvun ja kuntoutumisen jatkuvuuden. Kuntoutumisen ja kasvun edetessä sekä asumistaitojen harjaantuessa voi asukkaamme siirtyä turvallisesti palveluidemme sisällä kohti itsenäisempää elämää.

Pitkäaikaisen asumisen lisäksi tarjoamme kotona asumista tukevina palveluina nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille henkilöille asumisvalmennusta sekä lomaleirejä.