Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia ja yksilöllisiä sosiaalihuoltolain mukaisia asumis- ja asumista tukevia palveluja kodikkaasti, toiminnallisesti, inhimillisesti ja vieläpä mukavassa seurassa. Toimintaideologia perustuu kasvatukselliseen näkökulmaan sekä luonnon huomioimiseen osana ihmisen hyvinvointia.

Kasvatuksellisessa näkökulmassa korostetaan ihmisen elinikäistä oppimista ja kasvua. Toimintamenetelminä käytetään aikuis- ja yhteisökasvatuksen periaatteita, yksilön kuntoutumista tukevia menetelmiä sekä luonnon hoitavaa vaikutusta huomioivia menetelmiä. Aikuiskasvatuksessa korostuu normalisaatio, osallistuminen, vuorovaikutus ja aikuisuus. Yhteisökasvatuksessa lähdetään ajatuksesta, että yhteisön kaikilla jäsenillä on vastuu yhteisön toiminnasta ja hyvinvoinnista sekä siinä korostetaan vertaistuen merkitystä yksilön kasvussa. Lisäksi asukkaita tuetaan ihmissuhteiden vaalimisessa ja pidämme tärkeänä, että asukkaan omaiset ja ystävät kokevat itsensä tervetulleeksi koteihimme.

Kuntoutumista lähestytään voimavarakeskeisesti ihmisen vahvuuksista edeten. Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matka, jossa asukas tulee kuntoutumisen yhteydessä kohdatuksi inhimillisesti.