Toiminta-ajatus

Karentian toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita maaseutumaisia asumis- , työ- ja päivätoimintapalveluja kehitysvammaisille tai muuten erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville henkilöille.

Karentiassa korostetaan käyttäjäkeskeistä laatuajattelua, jota toteutetaan asukkaiden ja henkilökunnan tiivillä vuoropuhelulla. Karentiassa laatu ja maaseutumaisuus luovat pohjan toiminnalle ja palvelut tuotetaan viihtyisässä ympäristössä huomioiden asukkaan tarpeet kaikilla elämän osa-alueilla.