Arvot

yritysarvotToimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, ihmisyys, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Noudatamme palveluissamme sosiaalihuollon ammattieettisiä periaatteita, sekä yrityksemme omaa toimintaa ohjaavaa eettistä ohjeistoa.

Inhimillisyys
Asukkaidemme palveluille luovat perustan inhimillisyys ja ammatillisuus. Kannamme kokonaisvastuun asukkaistamme ja toimimme kaikissa tilanteissa asukkaan edun ohjaamana, sekä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja ihmisarvoaan kunnioittaen. Arkielämässä inhimillisyys ilmentyy asukassuhteessa välittävänä ja läsnäolevana vuorovaikutuksena ja se antaa lämpimän sävyn asukassuhteeseen. Inhimillinen työote tuo syvyyden ammatilliselle toiminnallemme mahdollistaen samalla työntekijän oman kasvun ammatissaan.

Ihmisyys
Jokainen ihminen itsessään on arvokas, eikä oikeutusta omalle elämälle tarvitse ansaita. Kunnioitamme asukkaitamme omina persoonina, yksilöinä, sukupuoleen, ikään, rotuun, uskontoon, elämänkatsomukseen tai sosioekonomiseen asemaan katsomatta. Tuemme asukkaitamme elämään oman vakaumuksen tai elämänkatsomuksen mukaisesti ja tavoitteenamme on asukkaidemme tasavertainen jäsenyys yhteiskunnassa.

Turvallisuus
Asukkaan turvallisuudelle luovat pohjan kokemus ymmärretyksi tulemisesta, inhimillinen kohtaaminen, ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut henkilökunta, sekä palveluidemme jatkuvuus. Toimintaympäristömme on suunniteltu asukkaidemme tarpeita vastaaviksi ja toimintatilat on varusteltu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Yhteisöllisyys
Asukkaidemme yhteisöllisyyttä tuemme yhteisökasvatuksen periaatteilla, sillä ihmissuhteilla ja vuorovaikutuksella on merkittävä vaikutus ihmiselle, koska oma minuus todentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pidämme tärkeänä asukkaidemme keskinäistä vertaistukea sekä sen voimaannuttavaa vaikutusta yksilön kuntoutumisessa ja kasvussa.